Vida Snickeri är ett litet företag i Norra Hälsingland som sysslar med träarbete i form av slöjd, snickeri och byggnadsvård.

I mitt arbete står form, funktion och estetik i fokus. Det är den hantverksmässiga och konstnärliga kvalitén som jag vill lyfta fram i mitt snickrande och slöjdande.

 

Jag arbetar uteslutande med naturliga och väl beprövade material; så som trä, sten, lera och växtbaserade material som t.ex lin och halm. Med kunskap om de olika materialens specifika egenskaper kan dessa utnyttjas till olika ändamål för ett väl genomtänkt och bra resultat. I vissa fall kan även material återanvändas, eller återbrukas till nya föremål och projekt.

Jag värnar om naturen och ett ekologiskt tänkande utgör en självklar grund i mitt arbete.

 

Här nedan kan du läsa mer om de områden jag arbetar inom. Du hittar fler bilder i Galleriet och om du har frågor eller funderingar når du mig via Kontakt.

Slöjd

Slöjden är för mig ett sätt att förena både det praktiskt användbara och det konstnärliga uttrycket i ett och samma föremål.

 

I slöjden utnyttjas krokvuxna ämnen, olika träslags specifika egenskaper i både rått och torrt trä. Jag använder främst enkla handverktyg och gamla, traditionella metoder för bearbetning av materialen.

 

Jag tillverkar huggna skålar och fat, tampade näverburkar, täljda skedar och slevar, pallar och sittbänkar, samt vedbärare mm.

 

Under sommarhalvåret medverkar jag också som handledare i slöjdläger för barn tillsammans med den lokala hemslöjdföreningen som arrangör.

Snickeri

Snickeriet rymmer både slöjden och byggnadsvården eftersom jag med förkärlek använder handverktyg och traditionella hantverksmetoder. Snickeriet handlar även mycket om invändig och utvändig renovering, t.ex fönsterrenovering.

 

Under 2018 lär jag också upp mig hos Eva Löfgren, att nytillverka "Åsbergsstolen" som är en spjälstol med sju koniska spjälor i ryggen, placerade likt en solfjäder. Åsbergsstolen har tillverkats efter samma modell i Bjuråker, Hälsingland sedan 1830- talet, med den sengustavianska matsalsstolen som tillverkades i Stockholm under slutet av 1700-talet som förebild.

 

Åsbergsstolen är enkel men väl balanserad i sin formgivning och är både skön och stabil att sitta på, vilket gör att den sägs passa såväl i bondens kök som i herrgårdens matsal.

Byggnadsvård

Byggnadsvård innebär underhåll och reparation av byggnader samt vårdande arbete av omgivande miljö för att förhindra skador och förfall. Det kan t.ex handla om att lägga om ett uttjänat tegeltak, eller att röja undan sly som växer för nära inpå husväggen och binder till sig fukt.

 

Att arbeta med byggnadsvård kräver god analytisk förmåga, att förstå uppbyggnad och konstruktion, kunna tolka spår av verktyg och gamla hantverksmetoder, förstå hur olika byggnadsmaterial samverkar och påverkas av väder och vind, samt att som hantverkare behärska äldre hantverkstekniker och ålderdomliga handverktyg.

 

Byggnadsvård kan också betyda restaurering av äldre byggnader, vilket ställer högre krav på skadeinventering och analys av byggnaden samt den miljö som den är en del av. En restaurering innebär oftast att arbetet utförs i samråd med byggnadsantikvarie som också genomför slutbesiktning före ett godkännande.

 

Jag arbetar på uppdrag och ibland med Länsstyrelsen som bidragsgivare för restaurering av kulturhistoriskt väderfull bebyggelse.

Vida Snickeri

Innehåll

Copyright © Vida Snickeri. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION