Vida Snickeri: Form och funktion i trä

Vida snickeri ~  i gränslandet mellan slöjd, finsnickeri och byggnadsvård.

I mitt arbete med trä, är form, funktion och uttryck grundläggande. Det mesta görs för hand med handverktyg och utföranden i äldre hantverkstekniker i både rått och torrt virke.

Jag arbetar främst i Svenska träslag tagna i närområdet, men ibland använder jag även rivningsmaterial och virke som tagits till vara vid renovering av gamla byggnader.

Jag värnar om naturen och ett ekologiskt förhållningssätt utgör en självklar grund i mitt arbete.

Här på min hemsida hittar du ett urval bilder på enstycksmöbler, slöjdade bruksföremål i trä och näver, samt restaurering och underhållsarbeten av gamla träbyggnader.

För beställning och prisuppgift kontakta mig via hemsidan.